8. BERCH, C. R. m.fl. Samlingsband

BERCH, C. R. m.fl. Samlingsband. Tal om Sveriges handel och näringar (ryggtitel). In alles tolv tal hållna för Vetenskapsakademien inom sagda ämne. Talen, eller snarare föreläsningarna, utgör goda historiska källor eftersom de behandlar ämnen och vetenskapliga problemställningar som låg i tiden. Tal av bl.a. N. Bielke, C. R. Berch, C. F. Mennander om allt möjlig, inom sagda område, från sjöväsende till bokhandeln i Sverige. Alla titlar från 1744-1776, förutom G. Poppius tal om handtverks-Skrå från 1830. Något nött men i det stora taget välbehållet halvskinnband. Ett trevligt objekt.

Varunr 22873

Auktion avslutad!
20 Juni 2021 20:04

Klubbslag11 00 SEK12 00 SEK13 00 SEK14 00 SEK15 00 SEK16 00 SEK 1 100 SEK23 00 SEK24 00 SEK25 00 SEK26 00 SEK27 00 SEK

Utrop 800 SEK

Budgivning

1 100 SEK2021-06-20 20:00
1 000 SEK2021-06-20 20:01
800 SEK2021-06-17 23:08
800 SEK Startpris

Internetauktion 35,

Avslutad

Avgifter

Köpprovision 18,8% Ink.moms

Övrig information

Administrationskostnaden är 200 kr oavsett antalet inropade objekt och inkluderar kostnad för rekommenderat brev (upp till 2 kg) inom Sverige. För fullständiga auktionsvillkor se www.myntauktioner.se