35. DIJKMAN, P. Observationer […]

DIJKMAN, P. Observationer som kunna gifwa någon anledning til dhe forna Swenskars och Giöthers penninge rächningz beskaffenheet uthi många hundrade åhr tillbaka. Stockholm 1686. (168) s. He 0694. Enkelt, halvskinnband från 1800-talet med grönmarmorerade snitt som gömmer en för verket lysande inlaga. Främre pärmen bruten samt med därtill hörande reva i främre yttre falsen. Variant med annorlunda titelblad. Detta exemplar är avbildat på sidan 119 i Hesse.

Varunr 22900

Auktion avslutad!
20 Juni 2021 20:17

Klubbslag10 00 SEK11 00 SEK 8 000 SEK14 00 SEK15 00 SEK16 00 SEK17 00 SEK

Utrop 3000 SEK

Budgivning

8 000 SEK2021-06-20 20:07
7 800 SEK2021-06-20 20:15
5 000 SEK2021-06-19 00:57
3 200 SEK2021-06-12 00:09
3 000 SEK Startpris

Internetauktion 35,

Avslutad

Avgifter

Köpprovision 18,8% Ink.moms

Övrig information

Administrationskostnaden är 200 kr oavsett antalet inropade objekt och inkluderar kostnad för rekommenderat brev (upp till 2 kg) inom Sverige. För fullständiga auktionsvillkor se www.myntauktioner.se