28. COQUELIN, Ch. Om krediten och bankväsendet

COQUELIN, Ch. Om krediten och bankväsendet. Översättning med med tillägg af G. Lallerstedt. Stockholm, 1854. 364 s. Samtida halvskinband som med undantag av några hål i främre falsen är väl behållet. Detta är den andra boken på svenska om kredit -och bankväsen. Eller som det står i utgivarens förord: "Om den inhemska litteraturen är fattig i någonting, så är hvad som angår kredit- och bankväsendet. Det finnes på Svenska språket icke mer än ett enda arbete, Riksantikvarien Nordströms Afhandlingar om krediten.".

Varunr 22893

Auktion avslutad!
20 Juni 2021 20:12

Klubbslag13 00 SEK14 00 SEK15 00 SEK16 00 SEK17 00 SEK 350 SEK12 00 SEK13 00 SEK14 00 SEK15 00 SEK16 00 SEK

Utrop 100 SEK

Budgivning

350 SEK2021-06-20 20:09
300 SEK2021-06-20 20:10
100 SEK Startpris

Internetauktion 35,

Avslutad

Avgifter

Köpprovision 18,8% Ink.moms

Övrig information

Administrationskostnaden är 200 kr oavsett antalet inropade objekt och inkluderar kostnad för rekommenderat brev (upp till 2 kg) inom Sverige. För fullständiga auktionsvillkor se www.myntauktioner.se