27. CELSIUS, O. d.y. Konung Gustaf den förstes historia

CELSIUS, O. d.y. Konung Gustaf den förstes historia, efter gamla och ostridiga handlingar sammanskrevne, del I-II. Första delen ur första upplagan Stockholm 1746, andra delen ur tredje upplagan 1792. Del 1. (34) + 382 + (1); Del 2. (6) + 421–812 + (82) s. De sista 82 sidorna utgör ett utförligt register. He 0658 respektive He 0660. Inbundna i två samtida, något avvikande, hfrb. Del I med torr och trött rygg, del II välbehållen.

Varunr 22892

Auktion avslutad!
20 Juni 2021 20:12

Klubbslag8 00 SEK9 00 SEK10 00 SEK11 00 SEK 800 SEK9 00 SEK10 00 SEK11 00 SEK12 00 SEK

Utrop 800 SEK

Budgivning

800 SEK2021-06-11 18:52
800 SEK Startpris

Internetauktion 35,

Avslutad

Avgifter

Köpprovision 18,8% Ink.moms

Övrig information

Administrationskostnaden är 200 kr oavsett antalet inropade objekt och inkluderar kostnad för rekommenderat brev (upp till 2 kg) inom Sverige. För fullständiga auktionsvillkor se www.myntauktioner.se