22. BÖTTIGER, J. Kungl. Hofschatullmakaren och Ebenisten Georg Haupt

BÖTTIGER, J. Kungl. Hofschatullmakaren och Ebenisten Georg Haupt. En studie till 1700-talets konstslöjdhistoria. Stockholm 1901. VIII+156 s. + 52 planscher med foton. Rejält klotband. [Meddelanden från Svenska Slöjdföreningen år 1902].

Varunr 22887

Auktion avslutad!
20 Juni 2021 20:10

Återropad

Utrop 300 SEK

Internetauktion 35,

Avslutad

Avgifter

Köpprovision 18,8% Ink.moms

Övrig information

Administrationskostnaden är 200 kr oavsett antalet inropade objekt och inkluderar kostnad för rekommenderat brev (upp till 2 kg) inom Sverige. För fullständiga auktionsvillkor se www.myntauktioner.se