640. 10 daler 1666.

10 daler SM 1666. Nr 1875. SS 4. Utsökt exemplar med endast fina vikningar, ett obetydligt riss och baksidans alla oblater intakta - ett av de bästa bevarade exemplaren. Excellent specimen - one of the best preserved on private hands. Ex Bertel Tingström. För närvarande är omkring 20 exemplar av denna sedel kända i privat ägo. På auktion 33 sålde vi ett mycket vackert exemplar av tiodalern, numrerad 1870, alltså fem nummer före den nu utbjudna sedeln. Då de dessutom är jämförbara i sitt extraordinärt goda skick, ligger det nära till hands att gissa att dessa båda sedlar i åtminstone ett tidigt skede av någon anledning gått en gemensam väg. Det nu utbjudna exemplaret är även detta att betrakta som ett av de bästa bevarade. Kvalitet 1+/01

Varunr 22479

Auktion avslutad!
16 Maj 2021 10:00

Klubbslag28 00 SEK29 00 SEK30 00 SEK31 00 SEK 270 000 SEK3 00 SEK4 00 SEK5 00 SEK6 00 SEK

Utrop 150000 SEK

Budgivning

250 000 SEK2021-05-16 06:06
240 000 SEK2021-05-16 09:44
150 000 SEK2021-05-15 12:30
150 000 SEK Startpris

Kvalitetsauktion 36, Dag 2,

Avslutad

Avgifter

Köpprovision 18,8% Ink.moms

Övrig information

Administrationskostnaden är 200 kr oavsett antalet inropade objekt och inkluderar kostnad för rekommenderat brev (upp till 2 kg) inom Sverige. För fullständiga auktionsvillkor se www.myntauktioner.se