15199. BURMAN, E. (utg.): Almanach för skått-åhret efter Christi börd 1720

BURMAN, E. (utg.): Almanach för skått-åhret efter Christi börd 1720. Stockholm. På titelbladet avbildas kastpenningen Secura Futuri (H 9). Innehåller ”Berättelse om Hännes Kongl. Majestäts wår regerande allernådigste Drottnings Dr: Ulricæ Eleonoræ kröning som skiedde den 17 Martii förledit åhr i Upsala.” Denna berättelse omfattar 38 s. och avslutas med ”Öfwer detta höga tillfället woro ock slagne stora Medaillier, som utdeltes ibland deras Excellencier Riiks-Råden/ Tallmännerne af Stånden/ främmande Ministrer uti Guld; men åt andre förnämare Konglige Betjente uti Sölfwer” (H 6). Nötta snitt. Tejplagad rygg. He 0449.

Varunr 15199

Auktion avslutad!
20 Oktober 2019 18:20

Klubbslag18 00 SEK19 00 SEK20 00 SEK21 00 SEK 800 SEK17 00 SEK18 00 SEK19 00 SEK

Utrop 800 SEK

Budgivning

768800 SEK2019-10-11 18:04
 800 SEK Startpris

Webauktion

Avslutad

Avgifter

Köpprovision 18,8% Ink.moms

Övrig information

Administrationskostnaden är 150 kr oavsett antalet inropade objekt och inkluderar kostnad för rekommenderat brev (upp till 2 kg) inom Sverige. För fullständiga auktionsvillkor se www.myntauktioner.se