15192. BOTIN, A. Tankar, om yppighet och öfwerflöd [...]

BOTIN, A. Tankar, om yppighet och öfwerflöd, lämpade till närwarande tider. Stockholm 1765. 116 s. + Förslag till en sådan förbättring i Svea rikes mynt och finance-värk, som rikets närvarande tillstånd synes tillåta. Stockholm 1765. (24) + 200 s. + Jämförelse imellan mynts och varors värden i Sverige, uti särskildta tidehvarf. Tal för KVA den 3 augusti 1771. Stockholm 1771, (2), 39 s. med svar af sekreteraren s. 40–42. He 0586 för den sista. Tre titlar i ett trevligt halvskinnband.

Varunr 15192

Auktion avslutad!
20 Oktober 2019 18:15

Klubbslag3 00 SEK4 00 SEK5 00 SEK6 00 SEK7 00 SEK 1 000 SEK26 00 SEK27 00 SEK28 00 SEK29 00 SEK30 00 SEK

Utrop 500 SEK

Budgivning

6411 000 SEK2019-10-19 18:58
750950 SEK2019-10-20 17:52
155500 SEK2019-10-14 19:47
 500 SEK Startpris

Webauktion

Avslutad

Avgifter

Köpprovision 18,8% Ink.moms

Övrig information

Administrationskostnaden är 150 kr oavsett antalet inropade objekt och inkluderar kostnad för rekommenderat brev (upp till 2 kg) inom Sverige. För fullständiga auktionsvillkor se www.myntauktioner.se