15185. Betänkande afgifvet af den för de tre nordiska konungarikena anordnade myntkommission

Betänkande afgifvet af den för de tre nordiska konungarikena anordnade myntkommission. Öfversättning från danskan, Köpenhamn 1872. Stockholm 1873, 28 s. Enkelt häfte. Ex Högsta domstolens boksamling. He 0574.

Varunr 15185

Auktion avslutad!
20 Oktober 2019 18:11

Klubbslag3 00 SEK4 00 SEK5 00 SEK6 00 SEK 650 SEK22 00 SEK23 00 SEK24 00 SEK25 00 SEK

Utrop 100 SEK

Budgivning

641650 SEK2019-10-19 18:57
A1234567A650 SEK2019-10-20 17:54
656200 SEK2019-10-20 17:51
 100 SEK Startpris

Webauktion

Avslutad

Avgifter

Köpprovision 18,8% Ink.moms

Övrig information

Administrationskostnaden är 150 kr oavsett antalet inropade objekt och inkluderar kostnad för rekommenderat brev (upp till 2 kg) inom Sverige. För fullständiga auktionsvillkor se www.myntauktioner.se