15185. Betänkande afgifvet af den för de tre nordiska konungarikena anordnade myntkommission

Betänkande afgifvet af den för de tre nordiska konungarikena anordnade myntkommission. Öfversättning från danskan, Köpenhamn 1872. Stockholm 1873, 28 s. Enkelt häfte. Ex Högsta domstolens boksamling. He 0574.

Varunr 15185

Auktion avslutad!
20 Oktober 2019 18:11

Klubbslag1 00 SEK2 00 SEK3 00 SEK 650 SEK28 00 SEK29 00 SEK30 00 SEK

Utrop 100 SEK

Budgivning

650 SEK2019-10-19 18:57
650 SEK2019-10-20 17:54
200 SEK2019-10-20 17:51
100 SEK Startpris

Webauktion

Avslutad

Avgifter

Köpprovision 18,8% Ink.moms

Övrig information

Administrationskostnaden är 200 kr oavsett antalet inropade objekt och inkluderar kostnad för rekommenderat brev (upp till 2 kg) inom Sverige. För fullständiga auktionsvillkor se www.myntauktioner.se