15385. BERCH, C. R. & ROSENHANE, S. Serien "Kort utkast" del 1-8 (komplett)

[BERCH, C. R.] Kort utkast til konung Gustaf Adolphs och dess gemåls lefvernes-beskrifning i anledning af de öfver dem slagne skåde-penningar. Stockholm 1788, (4), 208 s. + Kort utkast til drotning Christinas lefvernes-beskrifning i anledning af de öfver henne slagne skåde-penningar. Stockholm 1788, (2), 181 s. + Kort utkast til konung Carl Gustafs och dess gemåls lefvernes-beskrifningar i anledning af de öfver dem slagne skåde-penningar. Stockholm 1788, (2), 84 s. + Kort utkast til konung Carl den XI:tes historia i anledning af de under hans regering slagne skådepenningar. Anonym. Stockholm, Upsala och Åbo 1788, (2), 154 s. + Kort utkast til drotning Ulricæ Eleonoræ historia, i anledning af de under hennes regering slagne skådepenningar. Stockholm 1788, (3), 158–184 s. + Kort utkast til konung Carl XII:tes lefvernes-beskrifning i anledning af de öfver honom slagne skåde-penningar. Anonym. Stockholm 1788, (2), 249, (1) s. + Kort utkast til konung Friedrichs och dess gemåls lefvernes-beskrifning i anledning af de öfver dem slagne skåde-penningar. Anonym. Stockholm 1788, (2), 32, (3), 36–136, (4) s. + ROSENHANE, S. Kort utkast til konung Adolph Fredrics och dess gemåls lefvernes-beskrifning i anledning af de öfver dem slagna skåde-penningar. Stockholm 1789, (5), 2–156, (3), 160–236, (1), 238–244 s. He 0526-0532 + 1483. Totalt åtta titlar i två halvfranska band. Ex Gustaf Elgenstierna. Enligt notering köpte Björn-Otto Hesse denna uppsättning på Bukowskis den 9 september 1955 för 8 kr. Han var då 27 år gammal och just i starten av sitt boksamlande.

Varunr 15385

Auktion avslutad!
20 Oktober 2019 18:10

Klubbslag27 00 SEK28 00 SEK29 00 SEK30 00 SEK31 00 SEK32 00 SEK 9 200 SEK10 00 SEK11 00 SEK12 00 SEK13 00 SEK14 00 SEK

Utrop 2500 SEK

Budgivning

9 200 SEK2019-10-20 18:08
9 000 SEK2019-10-20 18:07
4 200 SEK2019-10-20 12:37
2 500 SEK Startpris

Webauktion

Avslutad

Avgifter

Köpprovision 18,8% Ink.moms

Övrig information

Administrationskostnaden är 200 kr oavsett antalet inropade objekt och inkluderar kostnad för rekommenderat brev (upp till 2 kg) inom Sverige. För fullständiga auktionsvillkor se www.myntauktioner.se