15178. BERCH, C. R. Skåde-penningar öfwer konung Carl den XI

BERCH, C. R. Skåde-penningar öfwer konung Carl den XI. Slagne dels i Sverige, dels ock i främmande länder, öfwer saker, hvaruti Swerige deltog. (I: S. L. Gahm-Persson, Til hans kongl. Maj:t konung Carl den XI. Kongl. Regeringens berättelse, angående Regements Förvaltningen under högstbemälte Konungs minderårighet. Uppsala 1771. (2), 120, 175, (5) s. vid s. 81 planschen ”Mensura magnitudinis Nummorum” d.v.s. ”Berchs medaljskala”. I ett välbehållet halvskinnband från tiden. Liten pappersetikett anbragt på ryggen. He [0550].

Varunr 15178

Auktion avslutad!
20 Oktober 2019 18:07

Klubbslag26 00 SEK27 00 SEK28 00 SEK29 00 SEK30 00 SEK 1 600 SEK28 00 SEK29 00 SEK

Utrop 300 SEK

Budgivning

1 600 SEK2019-10-20 17:56
1 600 SEK2019-10-20 17:59
1 000 SEK2019-10-20 17:51
300 SEK Startpris

Webauktion

Avslutad

Avgifter

Köpprovision 18,8% Ink.moms

Övrig information

Administrationskostnaden är 200 kr oavsett antalet inropade objekt och inkluderar kostnad för rekommenderat brev (upp till 2 kg) inom Sverige. För fullständiga auktionsvillkor se www.myntauktioner.se