15178. BERCH, C. R. Skåde-penningar öfwer konung Carl den XI

BERCH, C. R. Skåde-penningar öfwer konung Carl den XI. Slagne dels i Sverige, dels ock i främmande länder, öfwer saker, hvaruti Swerige deltog. (I: S. L. Gahm-Persson, Til hans kongl. Maj:t konung Carl den XI. Kongl. Regeringens berättelse, angående Regements Förvaltningen under högstbemälte Konungs minderårighet. Uppsala 1771. (2), 120, 175, (5) s. vid s. 81 planschen ”Mensura magnitudinis Nummorum” d.v.s. ”Berchs medaljskala”. I ett välbehållet halvskinnband från tiden. Liten pappersetikett anbragt på ryggen. He [0550].

Varunr 15178

Auktion avslutad!
20 Oktober 2019 18:07

Klubbslag24 00 SEK25 00 SEK26 00 SEK27 00 SEK 1 600 SEK1 00 SEK2 00 SEK3 00 SEK4 00 SEK5 00 SEK

Utrop 300 SEK

Budgivning

6781 600 SEK2019-10-20 17:56
7501 600 SEK2019-10-20 17:59
A1234567A1 000 SEK2019-10-20 17:51
 300 SEK Startpris

Webauktion

Avslutad

Avgifter

Köpprovision 18,8% Ink.moms

Övrig information

Administrationskostnaden är 150 kr oavsett antalet inropade objekt och inkluderar kostnad för rekommenderat brev (upp till 2 kg) inom Sverige. För fullständiga auktionsvillkor se www.myntauktioner.se