11890. BERCH, C. R. Skådepenningar öfwer konung Carl den XI.

BERCH, C. R. Skåde-penningar öfwer konung Carl den XI. Slagne dels i Sverige, dels ock i främmande länder, öfwer saker, hvaruti Swerige deltog. Upsala 1771, (2), 120, 175, (5) s. + 1 pl. Samtida välbehållet skinnband med J. O. Wedbergs exlibris. Planschen är Berchs klassiska medaljskala ”Mensura magnitudinis Nummorum”.

Varunr 11890

Auktion avslutad!
10 December 2017 18:07

Klubbslag13 00 SEK14 00 SEK15 00 SEK16 00 SEK 750 SEK18 00 SEK19 00 SEK20 00 SEK21 00 SEK

Utrop 300 SEK

Budgivning

495750 SEK2017-12-09 19:46
67700 SEK2017-12-09 16:02
38550 SEK2017-12-04 00:26
 300 SEK Startpris

Webauktion

Avslutad

Information

Detta är vår åttonde internetauktion och i samma serie vår andra renodlade litteraturauktion. Liksom den förra litteraturauktionen genomförs denna i nära samarbete med antikvariatbokhandlare Magnus Wijk.

Genom ett samarbete med Schenker kan vi även för denna litteraturauktion erbjuda en transportlösning till ett fast pris av 150 kr upp till 10 kg inom Sverige.

Avgifter

Köpprovision 18,8% Ink.moms

Övrig information

Transportkostnaden är 150 kr upp till 10 kg inom Sverige, oavsett antalet inropade objekt. För fullständiga auktionsvillkor se www.myntauktioner.se