10616. GEORGII, J.F. Jordens alla myntsorter

GEORGII, J.F. Jordens alla myntsorter, samt tableau öfver deras inbördes värde till hvarandra. Norrköping 1842, (4), 111 s. jämte 1 tabell. + Jordens alla mått och vikter jemte Usanser, beträffande Handeln, såsom; Tara, Courtage, Skeppsbefrakningar, försäljningar af Ex- och Importer, m.m. samt tableau öfver Utrikes Orters Mått och Vigter med förhållande till de Svenska, tillika med Den nya Sundska Tulltariffen. Linköping 1842. 294 s. + tryckt rättelse. Den första titeln He 0824. Samtida halvfranskt band med trevlig patina. Med J. Pedersens exlibris.

Varunr 10616

Auktion avslutad!
23 Oktober 2016 17:18

Klubbslag12 00 SEK13 00 SEK14 00 SEK15 00 SEK16 00 SEK 400 SEK27 00 SEK28 00 SEK29 00 SEK30 00 SEK

Utrop 400 SEK

Budgivning

400 SEK2016-10-23 17:15
400 SEK Startpris

Webauktion

Avslutad

Information

Välkommen till vår tredje internetauktion som denna gång är en renodlad litteraturauktion. Den utbjudna litteraturen erbjuder flera fina proveniensexemplar, exempelvis från J. Pedersen, L. E. Bruun, B. Holmberg, A. W. Stiernstedt. I utbudet ingår flera stora sällsyntheter, varav en del saknas hos Hesse, ävensom ovanliga utländska auktionskataloger med svenskt innehåll och diverse praktverk. Auktionens slutdatum är söndagen den 23 oktober.

Vi är också glada att i samarbete med Schenker kunna behålla ett fast pris, 150 kr per kund, för paketering och transport upp till 10 kg inom Sverige. För kunder utomlands och för större leveranser sker leverans enligt separat uppgörelse.

Magnus Wijk, Myntauktioner i Sverige

Avgifter

Köpprovision 18,8% Ink.moms

Övrig information

Administrationskostnaden är 200 kr oavsett antalet inropade objekt och inkluderar kostnad för rekommenderat brev (upp till 2 kg) inom Sverige. För fullständiga auktionsvillkor se www.myntauktioner.se