MAGNUS LADULÅS (1275-1290)

ERIK AV POMMERN (1396-1439)

GUSTAV I (1523-1560)

STEN STURE d.y. (1512-1520)

ERIK XIV (1560-1568)

JOHAN III (1568-1592)

SIGISMUND (1592-1599)

KARL (IX), HERTIG AV SÖDERMANLAND

KARL (IX), RIKSFÖRESTÅNDARE